Adam Taube (1930-2023)

Västgöta Nations tidigare inspektor, professor Adam Taube, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 91 år. Han sörjs närmast av hustrun Liliane och fyra barn med familjer.
 
Den 17 juni avled Västgöta Nations tidigare inspektor Adam Taube. Adam var född och uppvuxen i Uppsala och här fullgjorde han hela sin studiebana och så gott som hela sin yrkeskarriär; i början av 70-talet arbetade han några år i Etiopien, en erfarenhet som blev mycket betydelsefull för honom. Som student började han med att läsa matematik men övergick sedan till statistik. I det ämnet disputerade han 1969. Han intresserade sig framför allt för statistikens användning inom medicinen och hans arbete som Cancerfondens statistikexpert ledde till att regeringen gav honom professors namn 1991. 

Trots Adams uppväxt i Uppsala valde han som student att engagera sig i Västgöta Nation. Det berodde på att han hade förnämliga västgötska rötter: hans farmors far var Gunnar Wennerberg. Adams beundran för Wennerbergs musik var dock varmare än hans känslor för personen Gunnar Wennerberg. 1989 valdes Adam till inspektor och det sjöngs och det musicerades på Västgöta. Adam hade haft framskjutna positioner i Allmänna Sången och hans stöd har säkerligen bidragit till att Nationen har tre körer: en blandad kör, en damkör och en manskör. Västgötas manskör, Korgossarna, låg kanske hans hjärta särskilt nära och han följde dem engagerat långt efter att han lämnat inspektoratet 1999. 

Adam var en mycket skicklig gitarrist – redan som nybliven student hade han tagit sig till Spanien i hopp om att lära sig spela flamenco. Redan på slutet av 50-talet började han framträda tillsammans med Västgötas dåvarande inspektor Ingemar Hedenius som var en skicklig flöjtist. Som inspektor roade Adam landsmännen genom att på gitarr framföra sina ”fem variabler av Helan går”. Det var högtidsstunder. Adam och Liliane betydde mycket för Nationen. Inspektorsparet förstod att visa sin uppskattning inte bara av sång och musik utan även  av kuratorernas och kökspersonalens vardagliga slit. Västgöta Nation känner tacksamhet och stolthet över Adam Taubes inspektorsgärning.

 För Västgöta Nation:

Lars-Gunnar Larsson, Inspektor emeritus
Bertil Wiman, inspektor
Sandra Lindholm, Förste kurator
Margareta Svahn, Proinspektor
Kenny Jonsson, Landskapsföreningens ordförande

Ovanstående minnesord publicerades i UNT den 23 juli.

Vi var många västgötar som deltog i begravningsgudstjänsten i Trefaldighetskyrkan och den efterföljande minnesstunden på Nationen.  Klassisk gitarr inledde och avslutade gudstjänsten. Officiant vid begravningen var ärkebiskop em. Anders Vejryd. Korgossarna och Allmänna sången sjöng.