Om landskapsföreningen

Västgöta Nations i Uppsala Landskapsförening är en ideell förening vars ändamål är att utgöra ett band mellan äldre och yngre generationer vid Västgöta Nation i Uppsala och att stödja denna i dess verksamhet.

Bland Landskapsföreningens aktiviteter kan nämnas en årligen återkommande höstfest, seminarium om tidigare inspektor eller annan bemärkt västgöte och årsmötet som vanligtvis hålls i anslutning till nationens majmiddag.

Medlemmarna får nyhetsbrev om vad som hänt och ska hända i förenngen.

Föreningen har för närvarande cirka 200 medlemmar.
Föreningens organisationsnummer är 802422-1304.

Vem får vara med?

Alla som är eller har varit medlemmar i Nationen, eller annan person som på annat sätt har anknytning till nationen, får bli medlemmar i VGLF.

Hur gör jag?

Betala in avgiften 150 kr för enskild medlem, 200 kr för hel familj  på plusgiro 3 47 84-9. Ange namn och fullständig adress + epostadress.

Info att skriva ut och sprida