Vestrogothica 2024 XXVIII

Det blir i år en fin bok med hårda pärmar och färgbilder, sammanlagt 170 sidor.  Om du vill beställa den kan du betala 120 kr per exemplar till Landskapsföreningens konto 34784–9. Vill ha den skickad  någonstans i Sverige tillkommer 69 kr för portot. Ange då vilken adress den ska skickas till, du kanske vill ge bort den som present t.ex.

Innehållsförteckning:

Förord, Elisabet Claesson
Landskapsföreningens verksamhet 2019–24, Kenny Jonsson
Fem år ur en första-kurators perspektiv, Sandra Lindholm
Teaterkrönika 2019–24, Kristina Rudbjer
Renoveringen 2019, Inspektor Bertil Wiman
Pandemi, Bertil Wiman
Damsupé 17/10 1969, Bo C Bengtsson m.fl.
Damsupé 13/5 2023, proinspektors tal, Margareta Svahn
Tal vid Damsupé på Västgöta 2023, Ingar Beckman Hirschfeldt
Inspektorsstolen redevivus, Elisabet Claesson
Torbern Bergman, Bo Ekstrand
Häxprocesserna och Västgöta nation, Carl Gustaf Spangenberg
Västgöta nationsgrav i Uppsala lever vidare, Johnny Hagberg
Västergötlands landskapssymboler, Maria Wold-Troell
Min pappa Sixten Västgöta-Bengtsson, Margareta Söderström
Uno, mannen, myterna, m.m. Dan Lundgren
Göteborg, Jan-Erik Synnerman
När människan lärde sig flyga, Jan-Erik Synnerman
Kuratorer 2019–24
Hedersledamöter, installerade
Minnesord
Adam Taube, Lars Gunnar Larsson
Curt Rosman, Monika Ekman
Gabriel Michanek, Margareta Svahn och Anna Skarhed
Minnesrunor, Elisabet Claesson
Innehållsregister Vestrogothica I-XXVII, Elisabet Claesson
Marboringar, Elisabet Claesson