1 maj 2022 med årsmöte, tåg till graven och majmiddag.

Landskapsföeningens årsmöte avlöpte snabbt och elegant med 12 deltagare. Ett val av styrelseledamot gjordes: Kenny Jonsson fick förnyat förtroende för ytterligare fem år.

Därefter tågade en ansenlig grupp västgötar med manskör och fanborg via Wennerbergsstatyn till graven för att lägga ner en krans och hedra gamla västgötar. Denna ceremoni är stämningsfull och många följde med i det vackra vädret.

Majmiddagen var precis som den ska vara, full av tal och sång, god mat och festhumör.

Därmed är vårterminen i stort sett slut. Återstår att skicka ut ett  nyhetsbrev till medlemmarna.  Vi kan summera att vi kunnat festa igen denna vår och att vi gjort det trots det allt mer bekymmersamma världsläget.

 

Nationskaplanen Karin Borg ledde högtidligheterna vid graven.

Den välsjungande manskören hyllade Västergötland och våren framför Wennerbergsstatyn.

Många samlades för att lyssna.

Elenor Söderberg, 1Q, höll ett fint tal.

Och den blandade kören lyfte allas humör ytterligare.

Kallelse till Årsmöte

KALLELSE till ordinarie föreningsstämma med Västgöta Nations Landskapsförening söndagen den 1 maj 2022 kl. 15.00 på Nationen

Förslag till ärendelista

 1.      Stämmans öppnande
 2.      Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4.      Fråga om stämman utlysts på rätt sätt
 5.      Fastställande av röstlängd för stämman
 6.       Fastställande av föredragningslista
 7.      Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar
 8.     Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning
 9.    Fastställande av balans- och resultaträkning
 10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11.   Val av nya ledamöter
 12.    Val av två revisorer
 13.   Val av valberedning
 14.   Övriga frågor
 15.   Stämmans avslutande

Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning per 31 dec 2021 kommer att finnas tillgängliga på kuratorsexpeditonen och i digital form på vår webbplats senast den 15 april.

Uppsala den 29 mars 2022

Styrelsen

Verksamhetsberättelse för året 2021

Balansrapport för 2021, Resultatrapport för 2021

Ulrika Knutsons föreläsning om Ada Nilsson fyllde Stora salen

Fredag den 25 februari bjöd Landskapsföreningen in till ett föredrag med påföljande sexa. Också Skaradjäkninarnas Stockholms-och Uppsalakrets passade på och bjöd in sina medlemmar. Ulrika Knutson hade läst in sig på Ada Nilsson, en banbrytande kvinna från Västergötland som tillhörde Fogelstadgruppen.   Ulrika berättade livfullt om Ada och andra pionjärer som utbildade sig i politik, agiterade för kvinnors rätt att rösta och inneha statliga ämbeten och som bröt mot samhällets normer utan att blinka. I boken ”Kvinnor på gränsen till genombrott” (i nyutgåva som pocket, hösten 2021) kan man läsa vidare, rekommenderas verkligen!

Ada Nilsson (1872–1964), född i Toarp i Västergötland, var en av Sveriges första kvinnliga läkare. Som gynekolog var hon pionjär för sexualundervisning och talade för preventivmedel medan det ännu var förbjudet enligt lag. Ada Nilsson var också rösträttskämpe och fredsaktivist. Som redaktör för tidningen Tidevarvet var hon god vän med Fogelstadgruppen och Elin Wägner, som hon inspirerade både politiskt och litterärt.

Stora salen fylldes och vi fick höra ett roligt föredrag om denna ganska okända kvinna. Just denna dag invaderades Ukraina och vi var alla mycket ledsna för detta. Men till sexan var det också god tillströmning, drygt 160 deltagare sjöng sig genom kvällen och vi hade väldigt trevligt. Kvällen var ett gott exempel på vad nationslivet betyder i orostider.

Maria Wold-Troell