Ordinarie årsstämma och majmiddag1 maj 2023

Årsmötet samlade denna gång hela 16 medlemmar.  Karin Gårdmark Östh slutade efter 17 år i styrelsen och avtackades av ordförande Kenny Jonsson. Vår trogna valberedare Inger Hallquist Lindahl valde in som ordinarie ledamot. 

Hans Forssell fyller ut den sedan länge vakanta posten som en av de två revisorerna.

Valberedningen fick en ny sammankallande, Gun-Inger Mattson. 

Efter årsmötet och ett konstituerande möte följde vi med tåget till graven. Vädret var inte det mest inbjudande, men vi var ändå en ansenlig skara och kören sjöng vacker. Kaplanens kloka tal dämpades av regnets droppande på paraplyerna.

Så småningom vidtog festlig middag och glammet nådde de vanliga höjderna. Maten hade i år en aktuell hållbarhetsprägel med tonvikt på välsmakande  vegetabilier, helt i takt med tiden.

Nu önskar vi alla medlemmar en riktigt fin sommar!

 

Landskapsgasque med föredrag 25 februari

 
Vinterns evenemang hölls lördagen den 25:e februari, då vår nyinstallerade hedersledamot professor Lena Kilander berättade om den banbrytande forskningen om Alzheimer och utvecklingen av bromsmediciner, som är hennes forskningsfält. 
Föredraget fyllde Kinnekullerummet och blev väldigt intressant.  Ämnet är kanske lite dystert, men alla går vi väl och undrar om glömskan är demens eller helt enkelt normal.  de flesta av oss blev nog lugnade av den gedigna genomgången. Många ställde frågor och till slut fick vi avbryta för att gå ner och få oss en matbit.
En trevlig middag följde som vanligt när Landskapsföreningen och Skaradjäknarna träffas.
 

Uno Wahlström, 1934 – 2022

Begravning

Begravningen i Helga Trefaldighetskyrkan blev en värdig högtid med bland annat sång av Nationens manskör. Kyrkan var helt full. Landskapsföreningen krans med inslag av ljung syntes bland de många blomsterkransarna och -uppsättningarna.

Minnesstunden på Västgöta Nation, samlade ungefär 120 deltagare. Vi förplägades med köttbullar med potatismos och rikligt med vin/öl. Många fina och roliga tal gjorde att minnesstunden sträckte sig över flera timmar.  Vi har den i ljust minne.

Uno ska begravas i Nationsgraven, tidpunkt inte bestämd. 

Minnesord från Landskapsföreningen

Uno Wahlström, Uppsala, har stilla avlidit i en ålder av 88 år. Han sörjs närmast av syskonbarn med familjer och av många, många vänner.


Uno kom från en bondgård i Sparlösa socken i Västergötland. Född med genetisk benskörhet  låg hans framtid i den bokliga banan. Många benbrott medförde klen vistelse i skolan, men hindrade inte en äventyrslysten tonåring att ge sig ut på de sju haven. Åter i Sverige läste han in real- och studentexamen, flyttade till Uppsala och skrev in sig vid den nation som för femtio år sedan enligt egen utsago bestod enbart av teologer och bondestudenter.

Västgöta Nation blev hans andra hem. Han var oförvägen, vänsäll och en oförbätterlig optimist. Men emellanåt också en övertygad pessimist, med ett mörker han gjorde sitt bästa att dölja. Om Unos akademiska och yrkesmässiga meriter, hans ordensliv och filmkarriär, må andra berätta. Inte för inte var han Uno den berömde!

För generationer västgötastudenter blev Uno en legendar. Hedersledamot sedan länge fortsatte han helt enkelt att delta i lördagskaffe, gasquer och landskap. Hans ters om Asiens floder sjungs alltjämt. På senare år, då han förlorat synen och inte längre kunde gå, kom han till våra seminarier och hembygdsfester med färdtjänst. Glad att träffa gamla bekanta, glad att få höra de välkända visorna och att få dra nån västgötahistoria. När han fyllde 85 bjöds över hundra av de närmaste vännerna på köttbullar och potatismos. – Inga presenter, men gärna ett bidrag till nationens renoveringsfond, sa Uno. Och fonden ökade med 25 tkr!

Landskapsföreningens främsta uppgift är att stödja nationen, hålla kontakt med gamla studenter, vårda nationsgraven, garantera utgivning av Vestrogothica och bidra till underhåll av nationsbyggnad och inventarier. Till ny ridå i Stora salen förslog dock inte pengarna. – Jag kan hjälpa till, sa Uno och bidrog generöst till den nya ridån och till att förvandla den gamla till gardiner i Referensen. Att stödja nationen var allra största glädje för Uno, hans sätt att tacka för sig.

Unos idol var Herman Baumbach, Uppsalas meste överliggare. Herrarna delade såväl kunskapstörst som faiblesse för en – till synes – sorglös tillvaro. Till sist uppfylls nu en av Unos idéer, att få vila bredvid Baumbach i nationsgraven. 

Med glädje, tacksamhet och vemod

Styrelsen för Västgöta Nations Landskapsförening

Kenny Jonsson, ordförande
Elisabet Claesson
Agneta Oskarsson
Margareta Svahn
Elenor Söderberg
Bertil Wiman
Maria Wold-Troell
Karin Gårdmark Östh

Begravningen sker i Helga Trefaldighets kyrka kl 13 den 17 november, valfri klädsel. Alla som ytterligare vill hedra Uno kan betala en summa till Uno Wahlströms minnesfond, bg 884-6321. Märk inbetalningen med ”Unos fond”.