Styrelse, revisor, valberedning

Vid årsmötet och påföljande konstituerande möte 1 maj 2015 valdes följande personer till olika uppdrag

Ordförande Kenny Jonsson
Vice ordförande Bertil Wiman, inspektor
Sekreterare Maria Wold-Troell
Kassör Ramiro Grondona
Klubbmästare Elisabet Claesson
Ledamot Margareta Swahn
Ledamot Karin Östh
Ledamot Förste kurator 1Q
Suppleant Andre kurator 2Q
Revisor Hanna Mörtberg
Valberedning SK Inger Hallqvist-Lindvall
Valberedning Kristina Rudbjer
Valberedning Sten Marcusson

För alla som vill ha kontakt med Nationen

Scroll Up