Styrelse, revisor, valberedning

Vid årsmötet och påföljande konstituerande möte 30 juni 2021 valdes följande personer till olika uppdrag i Landskapsföreningen.

Ordförande Kenny Jonsson
Vice ordförande Bertil Wiman, inspektor
Sekreterare Maria Wold-Troell
Kassör Agneta Oskarsson
Klubbmästare Elisabet Claesson
Ledamot Margareta Svahn
Ledamot Karin Gårdmark Östh
Ledamot Förste kurator 1Q
Suppleant Andre kurator 2Q
Revisor Hanna Mörtberg
Valberedning SK Inger Hallqvist-Lindvall
Valberedning Kristina Rudbjer
Valberedning Filip Dumanski