Landskapsgasque med föredrag 25 februari

 
Vinterns evenemang hölls lördagen den 25:e februari, då vår nyinstallerade hedersledamot professor Lena Kilander berättade om den banbrytande forskningen om Alzheimer och utvecklingen av bromsmediciner, som är hennes forskningsfält. 
Föredraget fyllde Kinnekullerummet och blev väldigt intressant.  Ämnet är kanske lite dystert, men alla går vi väl och undrar om glömskan är demens eller helt enkelt normal.  de flesta av oss blev nog lugnade av den gedigna genomgången. Många ställde frågor och till slut fick vi avbryta för att gå ner och få oss en matbit.
En trevlig middag följde som vanligt när Landskapsföreningen och Skaradjäknarna träffas.