Gunnar Wennerbergs minne 7 oktober

Firandet av Gunnar Wennerbergs 200-årsminne

Damkören sjunger under middagen
Lars Holmquist installeras som hedersledamot

En av många andra firanden  runt om i landet ägde rum på Västgöta nation den 7 oktober. Landskapsföreningen tillsammans med Nationen ordnade en Wennerbergsgasque med ett inledande, underhållande seminarium och därefter en sprakande middag. 

Vid seminariet kom Wennerbergs mångsidighet som skald och tonsättare, ämbetsman och politiker samt västgöte att belysas av professorerna Christer Åsberg, Leif Jonsson och Adam Taube och det blev körsång av både damkören och manskören

Sedvanligt läcker middag följde. Även gästerna sjöng flitigt och spirituella tal hölls. Hedersledamoten Lars Holmquist installerades under kvällen.

En mer fullständig resumé kan du läsa i Höstnytt2017