Styrelse, revisor, valberedning

Vid årsmötet och påföljande konstituerande möte 30 juni 2023 valdes följande personer till olika uppdrag i Landskapsföreningen.

Ordförande Kenny Jonsson
Vice ordförande Bertil Wiman, inspektor
Sekreterare Maria Wold-Troell
Kassör Agneta Oskarsson
Klubbmästare Elisabet Claesson
Ledamot Margareta Svahn
Ledamot Inger Hallqvist Lindahl
Ledamot Förste kurator 1Q
Suppleant Andre kurator 2Q
Revisor Hanna Mörtberg,  
Revisor Hans Forssell
Valberedning SK Gun-Inger Mattsson
Valberedning Filip Dumanski