Kallelse till Årsmöte

KALLELSE till ordinarie föreningsstämma med Västgöta Nations Landskapsförening söndagen den 1 maj 2022 kl. 15.00 på Nationen

Förslag till ärendelista

 1.      Stämmans öppnande
 2.      Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4.      Fråga om stämman utlysts på rätt sätt
 5.      Fastställande av röstlängd för stämman
 6.       Fastställande av föredragningslista
 7.      Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar
 8.     Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning
 9.    Fastställande av balans- och resultaträkning
 10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11.   Val av nya ledamöter
 12.    Val av två revisorer
 13.   Val av valberedning
 14.   Övriga frågor
 15.   Stämmans avslutande

Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning per 31 dec 2021 kommer att finnas tillgängliga på kuratorsexpeditonen och i digital form på vår webbplats senast den 15 april.

Uppsala den 29 mars 2022

Styrelsen

Verksamhetsberättelse för året 2021

Balansrapport för 2021, Resultatrapport för 2021

Landskapsgasquen den 9 oktober 2021

Det var lördagen i Nobelveckan 2021.

Sedan rätt många år har utropet ”Äntligen” färgat torsdagens utdelning av Nobelpriset i litteratur.

På Västgöta Nation fanns denna dag många anledningar till just det ordet. Äntligen! – kunde Landskapsföreningen o Nationen åter bjuda in till Hmbygdsgasque sedan pandemirestriktionerna lättat.

Äntligen!  – fick vi samlas på Nationen igen och möta gamla vänner.

Äntligen! – blev det åter sittning i stora salen, glam, stoj, sång, o allvar.

Äntligen! – installerades Maria Wold Troell och Kenny Jonsson till hedersledamöter av nationen.

Och Äntligen! fick vi höra Margareta Söderström berätta om sin far, Sixten Västgöta-Bengtsson. Hon har varit inbjuden flera gånger, gärna velat komma, men inte haft möjligheten att fara hemifrån Kungälv. Hon kom inte hit nu heller, men med hjälp av modern teknik kunde vi ändå mötas och hon kunde berätta om sin far. Snart kunde vi konstatera att hon inte stod sin far efter i berättandets konst.

Stora salen var fylld av entusiastiska västgötar, som strömmade ut inför ommöblering o dukning. Så småningom blev det återsamling, Hej bonnapöjka, Ob, Jenisej… och en bit mat. Och så äntligen, till sist, installerades Kenny Jonsson och Maria Wold-Troell som nya hedersledamöter. Proinspektor Margareta Svahn stod för presentation och inspektor Bertil Wiman för överlämnande av insignier och gåvor. Därefter berättade Kenny och Maria valda delar av västgötsk anknytning och långt nationsliv.

Att Västgöta Nation är en outsinlig brunn på vår levnads torg, det är obestridligt.

Elisabet Claesson

Rapport från årsmötet 2021

Den sista juni, alltså i sista momangen, höll vi vårt årsmöte i stora salen. Hela nio medlemmar var närvarande, inklusive en del av styrelsen. Sommaren är ingen bra till datt hålla årsmöte, men är det pandemi så är det.

Årsmötet förflöt utan missöden och likadant det konstituerande mötet, då uppdragen fördelades. Vi har nu en ny kassör, Agneta Oskarsson, som var proinspektor för en del  år sedan. Också valberedningen har ett tillskott av Filip Dumanski.

Vi planerar en landskapsgasqe den 9 oktober kl 19. Någon gång ska också landskapsvapnet läggas i lejonets tassar på nationsgraven och invigas.

Vi är alla så glada över att pandemin tycks vara på avklingande och hoppas att år verksamhet kommer igång som tidigare med två medlemsaktiviteter per år med föreläsning och middag. Och att årsmötet hålls 1 maj.