Uno Wahlström, 1934 – 2022

Begravning

Begravningen i Helga Trefaldighetskyrkan blev en värdig högtid med bland annat sång av Nationens manskör. Kyrkan var helt full. Landskapsföreningen krans med inslag av ljung syntes bland de många blomsterkransarna och -uppsättningarna.

Minnesstunden på Västgöta Nation, samlade ungefär 120 deltagare. Vi förplägades med köttbullar med potatismos och rikligt med vin/öl. Många fina och roliga tal gjorde att minnesstunden sträckte sig över flera timmar.  Vi har den i ljust minne.

Uno ska begravas i Nationsgraven, tidpunkt inte bestämd. 

Minnesord från Landskapsföreningen

Uno Wahlström, Uppsala, har stilla avlidit i en ålder av 88 år. Han sörjs närmast av syskonbarn med familjer och av många, många vänner.


Uno kom från en bondgård i Sparlösa socken i Västergötland. Född med genetisk benskörhet  låg hans framtid i den bokliga banan. Många benbrott medförde klen vistelse i skolan, men hindrade inte en äventyrslysten tonåring att ge sig ut på de sju haven. Åter i Sverige läste han in real- och studentexamen, flyttade till Uppsala och skrev in sig vid den nation som för femtio år sedan enligt egen utsago bestod enbart av teologer och bondestudenter.

Västgöta Nation blev hans andra hem. Han var oförvägen, vänsäll och en oförbätterlig optimist. Men emellanåt också en övertygad pessimist, med ett mörker han gjorde sitt bästa att dölja. Om Unos akademiska och yrkesmässiga meriter, hans ordensliv och filmkarriär, må andra berätta. Inte för inte var han Uno den berömde!

För generationer västgötastudenter blev Uno en legendar. Hedersledamot sedan länge fortsatte han helt enkelt att delta i lördagskaffe, gasquer och landskap. Hans ters om Asiens floder sjungs alltjämt. På senare år, då han förlorat synen och inte längre kunde gå, kom han till våra seminarier och hembygdsfester med färdtjänst. Glad att träffa gamla bekanta, glad att få höra de välkända visorna och att få dra nån västgötahistoria. När han fyllde 85 bjöds över hundra av de närmaste vännerna på köttbullar och potatismos. – Inga presenter, men gärna ett bidrag till nationens renoveringsfond, sa Uno. Och fonden ökade med 25 tkr!

Landskapsföreningens främsta uppgift är att stödja nationen, hålla kontakt med gamla studenter, vårda nationsgraven, garantera utgivning av Vestrogothica och bidra till underhåll av nationsbyggnad och inventarier. Till ny ridå i Stora salen förslog dock inte pengarna. – Jag kan hjälpa till, sa Uno och bidrog generöst till den nya ridån och till att förvandla den gamla till gardiner i Referensen. Att stödja nationen var allra största glädje för Uno, hans sätt att tacka för sig.

Unos idol var Herman Baumbach, Uppsalas meste överliggare. Herrarna delade såväl kunskapstörst som faiblesse för en – till synes – sorglös tillvaro. Till sist uppfylls nu en av Unos idéer, att få vila bredvid Baumbach i nationsgraven. 

Med glädje, tacksamhet och vemod

Styrelsen för Västgöta Nations Landskapsförening

Kenny Jonsson, ordförande
Elisabet Claesson
Agneta Oskarsson
Margareta Svahn
Elenor Söderberg
Bertil Wiman
Maria Wold-Troell
Karin Gårdmark Östh

Begravningen sker i Helga Trefaldighets kyrka kl 13 den 17 november, valfri klädsel. Alla som ytterligare vill hedra Uno kan betala en summa till Uno Wahlströms minnesfond, bg 884-6321. Märk inbetalningen med ”Unos fond”.