1 maj 2022 med årsmöte, tåg till graven och majmiddag.

Landskapsföeningens årsmöte avlöpte snabbt och elegant med 12 deltagare. Ett val av styrelseledamot gjordes: Kenny Jonsson fick förnyat förtroende för ytterligare fem år.

Därefter tågade en ansenlig grupp västgötar med manskör och fanborg via Wennerbergsstatyn till graven för att lägga ner en krans och hedra gamla västgötar. Denna ceremoni är stämningsfull och många följde med i det vackra vädret.

Majmiddagen var precis som den ska vara, full av tal och sång, god mat och festhumör.

Därmed är vårterminen i stort sett slut. Återstår att skicka ut ett  nyhetsbrev till medlemmarna.  Vi kan summera att vi kunnat festa igen denna vår och att vi gjort det trots det allt mer bekymmersamma världsläget.

 

Nationskaplanen Karin Borg ledde högtidligheterna vid graven.

Den välsjungande manskören hyllade Västergötland och våren framför Wennerbergsstatyn.

Många samlades för att lyssna.

Elenor Söderberg, 1Q, höll ett fint tal.

Och den blandade kören lyfte allas humör ytterligare.