Ordinarie årsstämma och majmiddag1 maj 2023

Årsmötet samlade denna gång hela 16 medlemmar.  Karin Gårdmark Östh slutade efter 17 år i styrelsen och avtackades av ordförande Kenny Jonsson. Vår trogna valberedare Inger Hallquist Lindahl valde in som ordinarie ledamot. 

Hans Forssell fyller ut den sedan länge vakanta posten som en av de två revisorerna.

Valberedningen fick en ny sammankallande, Gun-Inger Mattson. 

Efter årsmötet och ett konstituerande möte följde vi med tåget till graven. Vädret var inte det mest inbjudande, men vi var ändå en ansenlig skara och kören sjöng vacker. Kaplanens kloka tal dämpades av regnets droppande på paraplyerna.

Så småningom vidtog festlig middag och glammet nådde de vanliga höjderna. Maten hade i år en aktuell hållbarhetsprägel med tonvikt på välsmakande  vegetabilier, helt i takt med tiden.

Nu önskar vi alla medlemmar en riktigt fin sommar!