Kallelse till Årsstämma 2016

KALLELSE till ordinarie föreningsstämma med Västgöta Nations Landskapsförening

söndagen den 1 maj 2016 kl 15.00 på Nationen

Förslag till ärendelista

1. Fastställande av röstlängd för stämman
2. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av en ny ledamot för fem år
10. Val av två revisorer
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Sammanträdet avslutas

Den som vill delta vid kransnedläggningen på Nationsgraven kan  ansluta till processionen som avgår från nationshuset kl 16.00. Inspektor, nationskaplanen och manskören medverkar.

1 Majmiddagen äger rum kl 17 dk. Klädsel: kavaj, studentmössa, Pris 350:-  Anmälan till 4q@vastgotanation.se senast den 24 april. Betala in  avgiften på bankgiro 884-6321 senast måndag 25e april. Märk upp betalningen med ditt namn och ”Majmiddag”.

Nationen hoppas på stor uppslutnining av äldre landsmän!

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *