Föredrag om Västgötska dialekter den 5 februari

Vem kunde förutsäga det enorma intresset för västgötska dialekter? Festsalen var knökfull när proinspektor, professorn vid Institutionen för nordiska språk, SvahnMargareta Svahn presenterade sig och sitt och Jenny Nilssons projekt Dialektutjämning i Västsverige, som också blivit en bok*. Margareta behärskade väl de olika typiska tjocka L, flata ä och ö och rätt placerade tungrots-R som hör Västergötland till. Typiskt också är att ordens gamla genus används i bestämd form av substantiven (t.ex. Sola), vilket är nästan försvunnet ur modernt språk annorstädes. Publiken var märkbart road av att höra sitt kära tungomål och kunde själva bidra.

Projektet har använt Västgöta-Bengtssons inspelningar och sedan besökt samma orter och lyssnat på medelålders personer och gymnasieelever. Som väntat används de dialektala äldre orden allt mindre, men den individuella variationen är stor. Unga tjejer är mer benägna än killarna att anamma nya dialektala uttryck, medan killar är mer benägna att hålla kvar sin ursprungliga dialekt, och det är inte någon skillnad mellan stad och landsbygd. Utrikes födda tillägnar sig den dialekt som råder där de bosätter sig. Hur mycket dialekt man talar har inte med socioekonomisk grupp att göra, utan snarare vad den unga personen känner samhörighet med. Göteborgskan tenderar också att tränga undan dialekter som talas på mindre orter i närheten.

Någon dialekternas död behöver vi inte frukta. Det hörs fortfarande väl vem som är västgöte, och ingen skäms för detta, utan tycks gilla sin språkliga särart i den mån de alls noterar den.

Kristna Rudbjer avlöste Margareta. Nu är hon lärare i Lidköping och bor där hon en gång växte upp och kan därför tala, eller snarare ropa, som en infödd. Hon gav också exempel på nyord som dykt upp.
Efter dessa mycket uppskattade anföranden väntade en superb middag, som närmare ett 80-tal personer anmält sig till. Glädjande nog hade medlemmar från Lidköpingssällskapet i Stockholm nappat på inbjudan. Till middag fick vi en mycket vällagad Boeuf bourguignon med potatismos, som kunde nedsköljas med generöst med rödvin, följd av äppelkaka och kaffe. Staffan Hjort, mycket välmeriterad sånganförare, tjänstgjorde med bravur. Det var en god blandning av åldrar, vilket ju Landskapsföreningens uppskattar.

Under kaffet ägde en liten ceremoni rum. Till Nationen överlämnades en stor gipsmedaljong med f.d. inspektorn (1939- 1945), professorn i grekiska, Gunnar Rudberg i profil. Det var två av hans barnbarn som tyckte att denna klenod kunde fylla en plats på vår Nation, vilket vi tackar för.

Så förlöpte denna kväll i ovanligt glad och vänskaplig stämning, gamla vänner möttes, nya vänskapsband knöts.

*Boken kan laddas ner alldeles gratis på adressen http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:737664/FULLTEXT01.pdf,  men man missar då det vackra bokomslaget av Vara på slätten och den mäktiga spannmålssilon.

Maria Wold-Troell

Seminarium den 5 februari 2016

Västgötskan från 1900-tal till 2000-tal

Illustration Peder Strandh
Illustration Peder Strandh

Fredagen den 5/2 håller proinspektor Margareta Svahn föredrag om västgötskans utveckling de senaste ca 75 åren. Margareta är nybliven professor i nordiska språk och har i sin forskning undersökt hur dialekterna runt Göteborg förändrats under andra hälften av 1900-talet. Hon kommer att tala utifrån sin och Jenny Nilsson bok ”Dialektutjämning i Västsverige” som kom ut hösten 2014.   Inspel kommer att göras av hedersledamoten, Kristina Rudbjer.
Seminariet följs av en läcker måltid.
Vidare under kvällen kommer barnbarn till Gunnar Rudberg att överlämna en medaljong av sin farfar till nationen. Rudberg var professor i grekiska och medlem av Kungl. Vetenskapsakademin. Han var nationens inspektor 1939-1945. Han avled 1954.
Missa inte denna afton. Vill du delta i måltiden, tvårätters, 150:-, ska du anmäla det senast den 31 januari till 4Q@vastgotanation.se            tel.018-12 77 02.

Vi samlas kl 18 och efter c:a en halvtimme börja seminariet, 18:00 med dubbel akademisk kvart (DK) alltså.

Affisch  kan laddas ner  för utskrift här

En försmak av västgötska dialekter kan du få här

Östh om Västergötland – bland kartor och glober

AFFISCH_ÖsthwebbLandskapsföreningen ordnar en höstmiddag lördagen 28 november kl 18:00. Temat är kartor och jordglober.

Klicka på bilden för en större fil att skriva ut.

John Östh är forskare i kulturgeografi på Uppsala universitet. Han undervisar i geografiska informationssystem och forskar bl a om skolvalsfrågor, segregation, landsbygdsavfolkning och pendling. John är dessutom Västgöte bördig från Mariestad och var aktiv på nationen under tidigt nittiotal. Numera är han medlem i seniorskollegiet och Landskapsföreningen.

Efter seminariet serveras en tvårätters middag för 150 kr. Anmäl dig senast 22 november till Ludvig Strandberg (4Q):
018-12 77 02 / 4Q@vastgotanation.se

Varmt välkommen!